020 - 665 31 66 praktijk@hapwater.nl Newtonstraat 44 1098 HE Amsterdam

Geen e-mail consulten

Huisartsenpraktijk Watergraafsmeer werkt niet met e-mail consulten. Dit heeft een aantal redenen:
-Ten eerste hebben medische vragen vaak meer toelichting nodig van de patiënt, dan dat er in de e-mail wordt aangegeven.
-Er zullen vaak meerdere mails nodig zijn, voordat de huisarts een juist advies kan geven en dat kan weer meer tijd kosten.
-Daarnaast is het via e-mail moeilijk om na te gaan in hoeverre de patiënt geholpen is met het advies en of dit aan de verwachtingen voldeed.
-Tenslotte is het ook lastig om de ernst van de klacht in te schatten, zonder dat de arts de patiënt ziet of hoort aan de telefoon.